Zaproszenie do nadsyłania artykułów do „Studiów Socjologicznych” (3/2014)

Joanna Mizielińska i Agata Stasińska serdecznie zapraszają do nadsyłania artykułów do numeru czasopisma naukowego „Studia Socjologiczne” (3/2014): „Socjologia płci i seksualności. Badania społeczne w perspektywie teorii queer i krytyki feministycznej”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2014.
CFP