Zapraszamy do zgłaszania się do wywiadów grupowych!

Poszukujemy chętnych do udziału w wywiadach grupowych, które odbędą się w marcu i kwietniu 2015 r. w Warszawie, Gdańsku oraz Krakowie.
Zapraszamy do zgłaszania się!

 

Wywiady grupowe (tzw. fokusy, FGI) będą polegały na tym, że w niewielkich grupach (6-10 osobowych) odbędzie się dyskusja na temat życia rodzinnego osób nieheteroseksualnych.
Dyskusję zaś poprowadzi specjalnie do tego celu przeszkolony/a badacz/ka.

 

Chcielibyśmy zaprosić do badania:
•rodzeństwo osób żyjących w związkach jednopłciowych,
•rodziców osób żyjących w związkach jednopłciowych,
•babcie i dziadków osób żyjących w związkach jednopłciowych,
•osoby nieheteroseksualne w wieku 55+, żyjące w związku jednopłciowym,
•osoby nieheteroseksualne będące rodzicami,
•dzieci wychowywane przez osoby nieheteroseksualne.

 

Bardzo nam zależy na Państwa wsparciu w tym badaniu.

Oferujemy wynagrodzenie za udział w badaniu (w postaci bonów zakupowych) i zwrot kosztów podróży.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt i zachęcamy do zgłaszania się!
(e-mail: rodzinyzwyboru@psych.pan.pl)