Za nami już prawie wszystkie badania fokusowe

W marcu i kwietniu 2015 r. odbyły się 22 wywiady grupowe w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Rozmawialiśmy z nieheteroseksualnymi matkami biologicznymi i społecznymi, z dziećmi wychowywanymi w związkach jednopłciowych, z osobami 50+ żyjącymi w nieheteroseksualnych parach oraz z rodzicami i rodzeństwem osób żyjących w związkach jednopłciowych.

 

Spotkania były emocjonujące i sprzyjały integracji grup o podobnych doświadczeniach. Zostały uznane za ważne zarówno przez rodziców, dzieci, jak i przez osoby w dojrzalszym wieku.
Pokazały, jak istotne i potrzebne są zarówno badania rodzin nieheteroseksualnych, jak i po prostu spotkania we własnym gronie.

 

17 maja br. zapraszamy do Krakowa ojców żyjących w związkach jednopłciowych.