Wystąpienie na konferencji „Unequal Families and Relationships”

W dniach 13-15 czewca 2016 Joanna Mizielińska i Agata Stasińska wezmą udział w konferencji Unequal Families and Relationships na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie wygłoszą referat pt.”When the ethnographer does the dishes… Exploring (in)equalities in Families of Choice in Poland”