Wraz z Nowym Rokiem startują badania biograficzne!

Zakończyliśmy już pilotaż wywiadów pogłębionych (IDI). Od stycznia 2014 r. zespół badawczy “Rodzin z wyboru” będzie prowadził w całej Polsce badania biograficzne. Planujemy zebranie około 50 indywidualnych historii na temat życia w nieheteroseksualnych związkach.