Udział w konferencji SEX AND SEXUALITY IN EAST-CENTRAL EUROPE, PAST AND PRESENT

W dniach 14-15 października br. Joanna Mizielińska i Agata Stasińska wezmą udział w konferencji SEX AND SEXUALITY IN EAST-CENTRAL EUROPE, PAST AND PRESENT, która odbędzie się na Central European University w Budapeszcie. Joanna Mizielińska wygłosi wykład plenarny pt. Ain’t I a Theorist? Notes on De-Centering Western Sexualities, zaś Agata Stasińska wystąpienie pt. Love as a political strategy of nonheterosexual communities in Poland and other non-western localities.