Udział w konferencji NIE(hetero)NORMAtywność. Narracje – praktyki – przedstawienia

W dniach 2-4 grudnia 2015 roku Katarzyna Dębska weźmie udział w konferencji NIE(hetero)NORMAtywność. Narracje – praktyki – przedstawienia, organizowanej przez Wydział Filologiczny i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas której wygłosi referat zatytułowany Pieniądze i własność jako źródła emancypacji i sprawczości rodzin z wyboru w Polsce? Analiza porównawcza rodzin z wyboru należących do klasy ludowej, średniej i wyższej.