e-mail: rodzinyzwyboru@psych.pan.pl
telefon: 785 070 035

Dr hab. Joanna Mizielińska
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa