Rozpoczynamy pilotaż badania etnograficznego

W czerwcu 2014 r. Robert Kulpa będzie przebywał poza Warszawą, realizując całomiesięczne badanie pilotażowe, w ramach przygotowań do badania etnograficznego, które jest zaplanowane na jesień 2014.