Rozpoczęliśmy wywiady grupowe

W marcu i kwietniu br. w Gdańsku, Krakowie i Warszawie przeprowadzamy zogniskowane wywiady grupowe z osobami nieheteroseksualnymi będącymi w związkach i ich rodzicami, rodzeństwem oraz dziećmi.
Chętnych do udziału w wywiadach wciąż zapraszamy do zgłaszania się na adres mailowy: rodzinyzwyboru@psych.pan.pl