3 października 2023

rodzinyzwyboru.pl

PIERWSZY KOMPLEKSOWY PROJEKT BADAWCZY DOTYCZĄCY RODZIN NIEHETEROSEKSUALNYCH W POLSCE

PUBLIKACJE I RAPORTY

„RÓŻNYM GŁOSEM. RODZINY Z WYBORU W POLSCE”, WYDAWNICTWO PWN 2017

Joanna Mizielińska, Justyna Struzik, Agnieszka Król
http://ksiegarnia.pwn.pl/Roznym-glosem.,693191918,p.html

“THERE IS NOTHING LIKE A FAMILY”: DISCOURSES ON FAMILIES OF CHOICE IN POLAND IN: JOURNAL OF HOMOSEXUALITY 2016

Joanna Mizielińska, Agata Stasińska
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00918369.2016.1267460

PERSONAL STRATEGIES FOR OVERCOMING LEGAL OBSTACLES. ‘FAMILIES OF CHOICE IN POLAND’ (2013-2015), W: CASONATO, CARLO AND SCHUSTER, ALEXANDER, EDS. (2014) RIGHTS ON THE MOVE: RAINBOW FAMILIES IN EUROPE: PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE: TRENTO, 16-17 OCTOBER 2014. TRENTO: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO. FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA. ISBN 978-88-8443-591-0

Joanna Mizielińska, Agata Stasińska

pobierz wersję PDF
 

RAPORT „RODZINY Z WYBORU W POLSCE. ŻYCIE RODZINNE OSÓB NIEHETEROSEKSUALNYCH”

Joanna Mizielińska, Marta Abramowicz, Agata Stasińska

pobierz wersję PDF

BROSZURA „RODZINY Z WYBORU W POLSCE. ŻYCIE RODZINNE OSÓB NIEHETEROSEKSUALNYCH”

Joanna Mizielińska, Marta Abramowicz, Agata Stasińska

„PRYWATNE JEST POLITYCZNE: STRATEGIE EMANCYPACYJNE RODZIN Z WYBORU W POLSCE. STUDIUM WYBRANYCH PRZYPADKÓW.”, STUDIA SOCJOLOGICZNE 4/2014 (215)

Joanna Mizielińska, Agata Stasińska

pobierz wersję PDF

„POLSKI DYSKURS PUBLICZNY DOTYCZĄCY RODZIN Z WYBORU W LATACH 2003–2013.”, STUDIA SOCJOLOGICZNE 4/2014 (215)

Krzysztof Arcimowicz, Aleksander Wasiak-Radoszewski i Katarzyna Dębska

pobierz wersję PDF

INNE PUBLIKACJE

„OD ‘WROGA RODZINY’ DO JEDNEJ Z JEJ FORM: RODZINY Z WYBORU WE WSPÓŁCZESNYM POLSKIM DYSKURSIE PRASOWYM”. W: INTERALIA NR 8

Joanna Mizielińska, Agata Stasińska

pobierz wersję PDF

„SYTUACJA SPOŁECZNA OSÓB LGB. ANALIZA DANYCH Z BADANIA ANKIETOWEGO”. W: (RED.) M.MAKUCHOWSKA, M. PAWLĘGA, „SYTUACJA SPOŁECZNA OSÓB LGBT”, RAPORT ZA LATA 2010 I 2011. KPH, 2012

Marta Abramowicz

pobierz wersję PDF
pobierz angielską wersję PDF

„RODZINY Z WYBORU” (HASŁO ENCYKLOPEDYCZNE). W: (RED.) K. NADANA, G. LATOS, „ENCYKLOPEDIA GENDER. PŁEĆ KULTUROWA.” IBL PAN (W PRZYGOTOWANIU)

Joanna Mizielińska, Agata Stasińska

pobierz wersję PDF

„BETWEEN SILENCING AND IGNORANCE: “FAMILIES OF CHOICE” IN POLAND”. W: DIALOGUE AND UNIVERSALISM  5–6/2010

Joanna Mizielińska

pobierz wersję PDF

„ŻYCIE RODZINNE W OBRAZACH Z MELANCHOLIĄ W TLE”. W: CZAS KULTURY 6/2008

Joanna Mizielińska

pobierz wersję PDF

„(UN)TRANSLATABLE QUEER? OR WHAT IS LOST, AND CAN BE FOUND IN TRANSLATION”. W: „IMPORT – EXPORT – TRANSPORT. QUEER THEORY, QUEER CRITIQUE AND QUEER ACTIVISM IN MOTION”, ZAGLOSSUS, 2012

Joanna Mizielińska, Agata Stasińska, Robert Kulpa

pobierz wersję PDF

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.