Prezentacja wyników badania w grupie rodziców nieheteroseksualnych YESteśMy

22 marca br. w grupie rodziców nieheteroseksualnych YESteśMy Joanna Mizielińska i Agata Stasińska zaprezentują raport z wyników badania ankietowego prowadzonego w ramach projektu, w którym przebadano sytuację 3 tysięcy osób żyjących w związkach jednopłciowych i 287 dzieci wychowywanych przez pary jednopłciowe w Polsce. Raport Broszura

 

Jeśli interesują Was wyniki badań i dyskusja na ich temat zapraszamy!
22 marca 2015, g. 12.00, Fundacja Feminoteka, ul. Mokotowska 29A.
Link do wydarzenia