Prezentacja wyników badania ilościowego w Instytucie Psychologii PAN

W dniu 23.10.2014 Joanna Mizielińska, Marta Abramowicz i Agata Stasińska zaprezentują wyniki badania ilościowego na seminarium naukowym Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.