Konferencja w Nowosybirsku

W dniach 24-26 czerwca br. Aleksander Wasiak-Radoszewski weźmie udział w konferencji „Gender Studies and Gender Education in Russia and “East” and “West” (The Regional Aspect)”, która odbędzie się w Nowosybirsku w Rosji. Wygłosi w jej trakcie referat pt. „Польский медиадискурс семей по выбору в 2003-2013 гг. (в гендерной и квир-перспективе)” [„Polski dyskurs prasowy na temat rodzin z wyboru w latach 2003-2013 (w perspektywie gender i queer)"]