Jesteśmy w trakcie realizacji fokusów. Zapraszamy do udziału!

Za nami marcowe fokusy w Warszawie i Krakowie. Rozmawialiśmy z nieheteroseksualnymi matkami (biologicznymi i społecznymi), a także z rodzicami i rodzeństwem osób w związkach jednopłciowych. Dziękujemy za udział!
Wiemy, że uczestnikom/uczestniczkom bardzo podobały się wywiady grupowe.

 

W kwietniu br. zapraszamy na fokusy do Warszawy, Gdańska i Krakowa!

Szczególnie poszukujemy dzieci w wieku od 6 lat ze związków jednopłciowych, osób nieheteroseksualnych powyżej 55 lat oraz nieheteroseksualnych ojców.

 

Zachęcamy do zgłoszenia się do udziału w badaniach!

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem: rodzinyzwyboru@psych.pan.pl