FAQ
 

 

 

Są to rodziny tworzone przez osoby nieheteroseksualne.

W Polsce żyje ponad dwa miliony osób nieheteroseksualnych (lesbijek, gejów, osób transpłciowych i biseksualnych). Szacuje się, że około połowa z nich żyje w związkach intymnych. Wiele spośród tych osób wychowuje też dzieci. Związki i rodziny te są równie różnorodne jak w przypadku tych tworzonych przez osoby heteroseksualne jednak wciąż bardzo niewiele o nich wiadomo. To właśnie takie rodziny nazywa się często „rodzinami z wyboru”.

Dlaczego „z wyboru”? Ponieważ tworzone są bez społecznego i prawnego wsparcia, ponieważ nie zawsze członków takich rodzin łączą więzy krwi (rodzice społeczni – dzieci). To, że chcą być rodziną i tak się nazywać – jest więc kwestią wyłącznie ich wyboru.

Sam termin rodziny z wyboru (families of choice) pochodzi z książki amerykańskiej antropolożki Kath Weston „Families We Choose: Gays, Lesbians and Kinship”. Już w połowie lat 80 prowadziła ona badania w Kalifornii i zaobserwowała szczególną popularyzację pojęcia „rodzina” w odniesieniu do własnych związków wśród osób homoseksualnych.

 

Jednym z podstawowych celów proponowanych badań jest pokazanie złożoności i różnorodności konfiguracji rodzinnych i intymnych tworzonych przez osoby nieheteroseksualne w Polsce oraz zrozumienie wyzwań, z którymi zmagają się w codziennym życiu.

 

Chcemy dowiedzieć się między innymi:

 

A) W jaki sposób osoby nieheteroseksualne tworzą swoje relacje? W jaki sposób je rozumieją i definiują?

B) Jak osoby nieheteroseksualne uzasadniają swoje relacje we własnym otoczeniu społecznym? W jaki sposób zmagają się z wykluczeniem społecznym i marginalizacją, z pułapkami prawnymi i wyzwaniami społecznymi?

C)  Jakie są potrzeby i oczekiwania osób będących członkami „rodzin z wyboru”? W jakim zakresie do realizacji tych potrzeb wymagane jest uznanie społeczne i prawne (np. w dziedzinach opieki nad dziećmi, edukacji, opieki zdrowotnej i opieki społecznej)?

D) Jak osoby nieheteroseksualne radzą sobie z kwestiami dotyczącymi rodzicielstwa, jakie podejmują w związku z nim decyzje i jak je urzeczywistniają? Jakie mają możliwości dotyczące posiadania potomstwa? Jak rodzicielstwo zmienia dynamikę związku pomiędzy partnerami i w relacji do rodziny pochodzenia? Jaka jest rola osoby współwychowującej dziecko?

E) Jakie są doświadczenia oraz potrzeby dzieci wychowywanych w rodzinach nieheteroseksualnych?

 

Realizacja projektu umożliwi pozyskanie wiedzy na temat realiów funkcjonowania osób żyjących w związkach nieheteroseksualnych w Polsce. Dzięki zdobyciu tej wiedzy, możliwe będzie opracowywanie nowych, bardziej efektywnych strategii i form działania na rzecz „rodzin z wyboru”. Projekt jest więc przedsięwzięciem istotnym nie tylko z punktu widzenia celów naukowych. Uzyskane dane mogą również stanowić pomoc dla:

  • specjalistów zajmujących się polityką społeczną,
  • pracowników i działaczy organizacji pozarządowych,
  • polityków na szczeblu samorządowym i centralnym,
  • osób zainteresowanych problemem z powodów zawodowych,
  • osób pracujących naukowo, szczególnie w zakresie nauk społecznych,
  • studentek i studentów takich kierunków jak: psychologia, socjologia, pedagogika, medycyna, ekonomia i wielu innych.

 

Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie osoby, które:

mają ukończone 18 lat, oraz od co najmniej 6 miesięcy są w nie-heteroseksualnym związku.

 

Aby dołączyć do grona badanych, możesz:

Na pewno oddzwonimy. Napisz proszę, w jakich godzinach i którego dnia możemy to zrobić.

 

Chcemy uzyskać w naszym badaniu rzetelne wyniki, powstające w oparciu o kontakt z osobami żyjącymi w „rodzinach z wyboru”. Z tego powodu, bardzo zależy nam na osobistym spotkaniu z Tobą i/lub Twoim partnerem/partnerką. Ankietę do wypełnienia otrzymasz od pracującego w naszym projekcie ankietera/ankieterki. Spotkacie się w dogodnym, wyznaczonym przez Ciebie miejscu i czasie.

 

Ankietę uzupełnisz sam/a drogą pisemną – potrwa to ok. 45 minut. Ankieter nie zobaczy tego, co wypełniasz. Jeśli jednak będziesz mieć w trakcie wypełniania ankiety jakiekolwiek pytania, to osoba, która przyniosła ankietę, chętnie na nie odpowie.

 

Ankieta jest w pełni poufna. Po jej wypełnieniu umieścisz ją w kopercie, która w Twojej obecności zostanie zapieczętowana i opatrzona specjalnym kodem.

 

Praca ankieterów podlega restrykcyjnym zasadom etycznym. Nie są to przypadkowi ludzie, lecz osoby z doskonałym wykształceniem i doświadczeniem badawczym. Dodatkowo, ich praca jest kontrolowana przez wyspecjalizowanych praktyków, mających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych badań.

 

Indywidualny wywiad pogłębiony to dłuższa rozmowa, prowadzona przez jedną z osób, pracujących w naszym zespole. Spotkamy się z osobami chętnymi do udzielenia nam takiego wywiadu w 2014 r., aby możliwie dużo usłyszeć o Waszych opiniach, problemach i troskach. Chcemy dowiedzieć się tego, jak żyjecie i kim tak naprawdę jesteście.

Wywiad pogłębiony trwa zwykle dłużej niż ankieta i jest nagrywany na dyktafon – po to, aby rozmowa mogła zostać spisana po jej przeprowadzeniu.

 

Badanie fokusowe to inaczej wywiad grupowy, przeprowadzany zwykle w gronie 6-10 osób. Trwa również dłużej niż papierowa ankieta i służy temu, aby móc poznać różne opinie i skojarzenia na dany temat ze strony osób, które są badane.

 

(= jak będą przechowywane moje dane?)

Tak – gwarantujemy.  Osoby pracujące w zespole mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych, w ramach których zbierane były „wrażliwe” dane. W celu zapewnienia pełnej poufności, dane będą przechowywane w bezpiecznym miejscu, zabezpieczonym hasłem znanym jedynie pięciu osobom z głównego zespołu projektowego.

 

Wszystkie imiona, nazwiska, nazwy miast i wsi, które padną w rozmowie, zostaną usunięte lub zamienione. Przykładowo, jeśli powiesz w rozmowie:

„moja ciocia Magda, która nie akceptuje zupełnie mojej dziewczyny Kasi, mieszka niedaleko stąd w Ygrekowie…”, to zapisane to zostanie np. jako:

„moja ciocia X., która nie akceptuje zupełnie mojej dziewczyny A., mieszka niedaleko stąd w B. [miasto położone niedaleko miejsca zamieszkania osoby udzielającej wywiadu]”.

 

 

Po każdej fazie badania, czyli po przeprowadzeniu ankiet, wywiadów pogłębionych i fokusowych, a także po badaniu etnograficznym, sporządzimy raport. Będzie można w nim przeczytać naszą analizę zebranego materiału. W trakcie trwania projektu będziemy na bieżąco udostępniać tzw. wyniki cząstkowe na naszej stronie internetowej, czyli postaramy się jak najszybciej po zakończeniu danej fazy badania opisać to, czego się dowiedzieliśmy, w możliwie rzetelny sposób. W przypadku cytowania wypowiedzi zostaje zachowana zasada poufności (patrz pytanie nr 8).

 

Przygotowany zostanie również szereg publikacji o charakterze naukowym. Rezultaty badania będą raportowane na konferencjach międzynarodowych i krajowych.