2 marca 2024

rodzinyzwyboru.pl

PIERWSZY KOMPLEKSOWY PROJEKT BADAWCZY DOTYCZĄCY RODZIN NIEHETEROSEKSUALNYCH W POLSCE

Co to jest społeczność LGBT i jakie są jej postulaty?

3 min read
społeczność lgbt - co to

W ostatnim czasie coraz częściej w debacie publicznej pojawia się tematyka związana z LGBT. Podobnie jak inne tematy światopoglądowe, kwestia ta rozpala rozmaite i bardzo skrajne emocje. Prawicowe partie dążą do eskalacji konfliktu, aby zbić na tym swój własny kapitał polityczny. Cierpią natomiast najbardziej sami członkowie społeczności LGBT, którzy z dnia na dzień mogą czuć się coraz mniej bezpiecznie w swoim własnym państwie. W tych trudnych czasach warto jednak jasno odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest społeczność LGBT oraz jakie są jej podstawowe dążenia i aspiracje?

Co oznacza skrót LGBT?

LGBT to skrót oznaczający po prostu lesbijki, gejów, osoby biseksualne oraz osoby transseksualne. Trzy pierwsze określenia odnoszą się oczywiście do orientacji seksualnej, czwarte jest szersze i dotyczy osób, których płeć fizyczna nie jest zgodna z płcią psychiczną. Określenie to oznacza konkretnych ludzi. Używanie skrótu LGBT dla nazwania rzekomej ideologii czy też ruchu jest błędem i tendencją stworzoną w standardach polskich. Jasno trzeba jednak powiedzieć, że z naukowego i socjologicznego punktu widzenia coś takiego jak „ideologia LGBT” nie istnieje i jest terminem powstałym właściwie tylko do przykrywania własnej homofobii.

Do czego dąży społeczność LGBT?

Społeczność LGBT do oznaczenia swojej tożsamości używa tęczowej, sześciokolorowej flagi, obecnie często budzącej bardzo skrajne emocje wśród ludzi o prawicowym światopoglądzie. Ludziom tym chodzi przede wszystkim o osiągnięcie równości pomiędzy osobami heteroseksualnymi a homoseksualnymi i biseksualnymi na różnych polach. Elementarnym postulatem jest chęć osiągnięcia szacunku i braku dyskryminacji ze strony innych ludzi. Członkowie społeczności LGBT chcą się czuć w Polsce przede wszystkim bezpiecznie. Marzą o tym, aby być szanowani za to kim niezależnie od ich orientacji seksualnej czy poglądów na życie. W wielu regionach polski dwóch mężczyzn trzymających się za rękę w miejscu publicznym może spodziewać się licznych szykan, a nawet gróźb czy przemocy fizycznej. Aktywiści LGBT chcą zmienić tą sytuację i dostosować standardy polskie do tych, które panują w rozwiniętych krajach zachodnich.

Równość LGBT na polu prawnym

Kolejnymi aspiracjami są konkretne zmiany w polskim prawie: chodzi o możliwość zawarcia małżeństw przez osoby tej samej płci lub chociaż regulowanych związków partnerskich. Zawarcie w Polsce małżeństwa przynosi bardzo wiele ważnych skutków na polu dziedziczenia, dostępu do informacji medycznych w szpitalach w razie wypadku, wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego. Osoby LGBT żyjące ze swoimi partnerami bądź partnerkami od wielu lat chcą mieć te same możliwość zwieńczenia swojego związku małżeństwem, jak osoby heteroseksualne. Chcą być równie traktowane, zwłaszcza, że to, jaką mają orientację seksualną nie jest przecież ich wyborem – tacy się już po prostu urodzili. Obecnie za równością małżeństwa opowiada się parlamentarny klub Lewicy (SLD, Lewica Razem, Wiosna Roberta Biedronia), za związkami partnerskimi także Koalicja Obywatelska. Większość sejmowa, którą tworzą konserwatywni politycy Prawa i Sprawiedliwości nie chce jednak słyszeć o zmianach prawnych, które szłyby w kierunku zrównania praw osób niezależnie od ich orientacji seksualnej.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.