Aleksander Wasiak-Radoszewski na Pomadzie 5

W dniu 21 czerwca 2014 r. Aleksander Wasiak-Radoszewski wziął udział w Pomadzie 5, na której miał wystąpienie pt. „Analiza polskiego dyskursu prasowego nt. rodzin z wyboru/związków nieheteroseksualnych – wybrane aspekty”.