About us
 

See the webpage

 

 

 

Joanna Mizielińska

Principal Investigator and Associate Professor at the Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences. Previously she worked at the University of Social Sciences and Humanities in Warsaw as Assistant Professor in the Institute for Psychology of Intercultural Relations, Faculty of Psychology (2006-2008); and as Associate Professor, the Institute of Sociology (2009-2012); Director of the Institute of Sociology in 2012. She defended her Ph.D. in 2001 at the Graduate School for Social Research, the Institute of Philosophy and Sociology at the Polish Academy of Sciences. In December 2009 she received her habilitation at the Institute of Applied Social Sciences, Warsaw University. In an academic year 2001/2002 she was a Fulbright scholar at Princeton University where she conducted her research under auspices of Prof. Judith Butler. In the academic year 2004/2005 she was a CIMO researcher at the Christina Institute in Helsinki University. In September 2009 she was a visiting researcher the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University College, Stockholm. Her academic interests concentrate on gender and queer studies and include: social construction of sexualities/genders/bodies, new concepts/models of families and intimacies, “families we choose”, queer kinship”.

GRANTS / RESEARCH PROJECTS

2011-2012 Pilot study: “Rodziny z wyboru w Polsce” (“Families of choice in Poland”), funded by the BST SWPS, PL.
2009 Visiting Research Fellow, Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University, Stockholm, SE.
2004 Visiting Research Fellow, Project: “Queering Poland and Finland. On cross-cultural translation of queer theory: differences and similarities”, Christina Institute, Helsinki University. Funded by the Centre for International Mobility, FI.
2004 Visiting Research Scholar, Rutgers University, USA.
2002-2005 Project co-ordinator “Constructing Supranational Political Spaces: The European Union, Eastern Enlargement, and Women’s Agency” (USA, Czech Rep., and Poland). Funded by the National Science Foundation, Washington D.C., USA.
2001-2002 Fulbright Fellowship, mentor: Prof. J. Butler, Princeton University, USA.

SELECTED PUBLICATIONS

BOOKS

2011 De-Centring Western Sexualities: Central and Eastern European Perspectives, (edS.) J. Mizielińska, R. Kulpa. Farnham: Ashgate.
2008 Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety, M. Fuszara, J. Grabowska, J. Mizielińska, J. Regulska. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
2007 Płeć/ciało/seksualność. Kraków: Universitas.
2004 (De)konstrukcje kobiecości. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

ARTICLES & BOOK CHAPTERS IN POLISH

2013 “Od ‘wroga rodziny’ do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym” (with A. Stasińska). In: InterAlia, No 8. [link]
2012 “Niebezpieczne związki? Płeć, rasa i seksualność w ramach teorii intersekcjonalności i teorii queer”. In: Societas/Communitas, No 1(13), pp.171-202. [link]
2012 “Czy macierzyństwo jest już od zawsze heteroseksualne? Próba refleksji”. W: Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, (eds.) R. Hryciuk, E.Korolczuk. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 235-266.
2010 “Odkrywanie zapoznanego? Polska demokracja wobec kobiet i feminizmu”. In: Studia Socjologiczne No 4 (199), pp. 267-283. [link]
2009 “Po co nam liminalność? Pokrewieństwo, wspólnota i teoria queer”. In: Przegląd Kulturoznawczy, No 2(6), pp. 127-140.
2009 “Rodziny i związki intymne – spojrzenie na przekór”. In: Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, (eds.) A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
2008 “Pomiędzy nowym a starym: feminizm wobec wyzwań współczesności”. In: Societas/Communitas, No 6, pp. 33-52. [link]
2008 “Życie rodzinne w obrazach z melancholią w tle. Annie Leibovitz i Susan Sontag”. in: Czas Kultury, No 6, pp.161-176. [link]
2008 “W szczelinach płciowego dymorfizmu”. in: Ucieleśnienia, Vol II, (eds.) J. Bator, A. Wieczorkiewicz. Warszawa: IFIS PAN.
2005 “Bezdomne ciała w bezdusznym świecie”. In: Czas Kultury, No 2, pp.20-29. [link]
2004 “Nasze życie, nasze rodziny, nasze wartości, czyli jak walczyć z moralną paniką w ponowoczesnych czasach”. In: Krytyka Polityczna, No 5. [link]

ARTICLES & BOOK CHAPTERS IN ENGLISH & OTHER LANGUAGES

2012 “(Un)Translatable Queer? Or What is Lost, and Can Be Found in Translation” (with R. Kulpa, A. Stasińska). In: Import – Export – Transport. Queer Theory, Queer Critique and Queer Activism in Motion. Vienna: Zaglossuss, pp.115-146.
2010 “Between Silencing and Ignorance: Families of choice in Poland”. In: Dialogue and Universalism, No 5-6, pp.77-88. [link]
2010 “Poland”. In: Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide, (ed.) C. Stewart. Greenwood: Greenwood Press, pp.321-336.
2009 “Is Queer Theory Always Already American?”. In: Basque and European Perspective on Cultural and Media Studies, (ed.) Maria Pilar Rodriguez. Reno: Centre for Basque Studies and University of Nevada.
2009 “The Rest Is Silence…: Polish Nationalism and the Question of Lesbian Existence”. In: Global Gender Research: Transnational Perspectives, (eds.) C. E. Bose, M. Kim. London: Routledge.
2009 “Who is Afraid of “Kindred Specters”? Death, Mourning, and the Future of Kinship Studies”. In: Nora, Vol. 17, No 1, pp.55-60. [link]
2008 “Una presenza apparente: gli studi di genere e queer in Polonia” (trans. A. Amenta). In: eSamizdat, No 2-3, pp.29-48. [link]
2006 “Queering Moominland: The Problems of Translating Queer Theory into Non-American Context”. In: SQS. Journal of Queer Studies in Finland, No 1/2006, pp.87-104. [link]
dr Agata Stasińska

sociologist, Assistant Professor at Instite of Psychology, Polish Academy of Sciences, before she was Ph.D. candidate at the Institute of Applied Social Sciences, Warsaw University. Her research is about intimacy in nonheterosexual relationships. She holds BSc and MSc in Social Psychology from the Warsaw School of Social Sciences and Humanities, and a Certificate in Gender Studies from the Warsaw University. She is interested in sociology of gender and family, and social queer theory. As an active member of the Warsaw’s academic community, she has organised several reading groups and student societies, and two academic conferences (2010, 2012).

GRANTS / RESEARCH PROJECTS

2012 Research Assistant on the project “Women in the Electoral Process – Towards Equal Access to Political Sphere”
2011-2012 Research Assistant on the “Rodziny z wyboru” (“Families of choice”) pilot study, PI: Dr hab. Joanna Mizielińska, funded by the BST SWPS Grant.
2011 Research Assistant on the projektu “Kobiety w polityce lokalnej – sytuacja kandydatek i samorządowczyń z perspektywy wyborów samorządowych w 2010 roku” (“Women in the local politics – situation of candidates and representatives during hte 2010 local elections”), Instytut Spraw Publicznych

PUBLICATIONS

BOOKS & JOURNALS’ SPECIAL ISSUES

2013 “Nienormatywne Praktyki Rodzinne”, (eds.) A. Stasińska, M. Olasik, K. Michalczak, Special Issue of InterAlia, No 8. [link]
2012 Strategie Queer. Od teorii do praktyki, (eds.) A. Stasińska, M. Drozdowski, M. Kłosowska. Warszawa: Difin.

ARTICLES & BOOK CHAPTERS

2013 “Od wroga rodziny do jednej z jej form. Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym”. In: InterAlia, No 8. [link]
2012 “Od “Niech nas zobaczą” do „Miłość nie wyklucza”: Jak zmieniła się strategia LGBT w Polsce w ostatnich latach?”. In: Strategie Queer. Od teorii do praktyki, (eds.) A. Stasińska, M. Drozdowski, M. Kłosowska. Warszawa: Difin.
2012 “(Un)Translatable Queer? Or What is Lost, and Can Be Found in Translation…” (with J. Mizielińska, R. Kulpa). In: Import – Export – Transport. Queer Theory, Queer Critique and Queer Activism in Motion. Vienna: Zaglossuss, pp.115-146.
2011 “Od panoptykonu do homotopii. Kobiece ciała i związki w przestrzeni więzienia na przykładzie serialu Bad Girls“. In: Przegląd filozoficzno-literacki, (4)32, pp. 193-213. [link]
2010 “Ucieleśnienia rodzin(y).Wizje związku i rodziny z krwi, i z wyboru”. In: Corpus delicti – rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, (eds.) E. Banaszak, P. Czajkowski. Warszawa: Difin.
Aleksander Wasiak-Radoszewski

Ph.D. candidate at the Warsaw School of Social Sciences and Humanities. Graduated from the Institute of Applied Social Sciences (IASS) at Warsaw University, he also holds several certificates: “Evaluation of EU programs” from the Kozminski University; “Coaching” from the STOP – Association of Coaches of Non-governmental Organisations; “Gender Studies” from the University of Warsaw. As a member of the Gender & Queer Doctoral Students Society at the University of Warsaw, he co-organised a conference “Non-Normative Family Practices” (2012). His research interest concentrates on new trends and methods in qualitative sociology, hence his interest in ethnomethodology, grounded theory, and queer theory. He is also invested in the structural funds issue, and problems of social economy. Passionate of Russian culture and language.

GRANTS / RESEARCH PROJECTS

2012-2013 PhD Scholarship for the project: “The Trajectory of Becoming a Non-Heterosexual Person in Poland” (supervisor: Dr hab. J. Mizielińska), funded by SWPS.
2004 Research Assistant on the project “Inspiration – Activation, Study of youth organisations”, PI: Prof. Anna Giza-Poleszczuk, funded by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland.
2004 Co-investigator and consultant on the project “Citizens’ Initiatives in Eastern Europe” (focus on Belarus and Ukraine), funded by the Stefan Batory Foundation.
2002 “Tolerance in social context. Young people and the homosexual minority”. Funded by the ISNS UW, research conducted in co-operation with Centre for the Public Opinion Research (CBOS).
2001 Research Assistant on the study of households carried out by the ISNS UW.

PUBLICATIONS

ARTICLES, REPORTS & BOOK CHAPTERS

2012-2013 “Człowiek jako przedmiot mowy nienawiści. Wokół Walczących słów Judith Butler i polskich przykładów”. In preparation.
2012 “Doniesienie konferencyjne”, conference ‘Nienormatywne Praktyki Rodzinne’, 25-26.05.2012. In: Societas/Communitas, No 1(13).
2012 Encyclopeadia entries on sexual minorities and queer theory. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy.
2008 “Program Bon na innowacje” (an expertise). In: Rzeczpospolita.
2008 “Wstęp”, In: Animatorzy, Akompaniatorzy, Partnerstwa, firmy i… Wzmacnianie krajowej gospodarki społecznej. Katalog dobrych praktyk Tematu D PIW EQUAL. Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy.
2007 “O co chodziło w EQUAL?”. In: Monitor Unii Europejskiej Nr 12 (based on the project “Zasada Partnerstwa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Ewaluacyjne studium przypadku”). Warszawa.
2004 Inspiracja-Aktywacja. Dorośli/młodzież/programy społeczne. Podręcznik. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
2002-2004 Program Stypendialny Agrafka Muzyczna (3 editions). Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Georg Baselitz, Grafika 1965-1992, (ed.) A. Wasiak-Radoszewski. Warszawa: Królikarnia, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.
2001 69 pomysłów na aktywność lokalną. Warszawa: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
2001-2004 Yearly Report, Academy for the Development of Filantropy in Poland (4 editions).
2001 „Głową muru nie przebijesz”. In: Decydent.
Joanna Zamorska

Joanna Zamorska – PhD Candidate at the University of Warsaw, MA in Ethnology and Anthropology of Culture and in Polish Studies, at the University of Warsaw. She conducted research on gender in the celebration of the Holy Week in San Bartolo Coyotepec (years 2007-2008) and received the Scholarship of Mexican Government in 2012-2013 (Foreigners Programme) for doctoral research. Winner of the 1st prize from the Ecumenical Foundation ‘Tolerance’ for the Masters degree thesis (2009) entitled Gender in Celebration of Holy Week in San Bartolo Coyotepec (Mexico). She is interested in gender conctructing, anthropology of celebrating, and relations between religion and politics in the local level. She prepares her PhD thesis about prestige, power, gender, and agency in fiesta organizing in the Central Valleys of Oaxaca, Mexico. Since 2009 she has cooperated with Polish Institute of Anthropology. She exhibited her fieldwork photos with a group of students in Warsaw, Toruń, and Wrocław.

GRANTS

2009-2010 Polish Institute of Anthropology, grant DUN (Science Promoting Activity), project title: Biblioteka Cyfrowa PIA – udostępnienie i aktualizacja zasobów [PIA Digital Library, acces opening and actualization of resources], www.cyfrowaetnografia.pl. Technical support (scanning, preparing files and databases), communication, digital redaction, co-organization, conceptual work, co-writing grant applications, promotion.
2011-2012 Polish Institute of Anthropology, grant 987/P-DUN/2011: (Science Promoting Activity), project title: Spotkania z Antropologią – Interdyscyplinarne Dyskusje [Meetings with Anthropology - Interdisciplinary Discussions]. Coordination of conference and training programme of Polish Institute of Anthropology: SAID PIA, co-financed by Polish Ministry of Science and Higher Education,
project title: Biblioteka Cyfrowa PIA – udostępnienie i aktualizacja zasobów [PIA Digital Library, acces opening and actualization of resources], www.cyfrowaetnografia.pl. Technical support (scanning, preparing files and databases), communication, digital redaction, co-organization, conceptual work, co-writing grant applications, promotion.
2014 Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Ethnographic research in the project “Rodziny z Wyboru w Polsce”.

PUBLICATIONS

2013 “Ochrona dziedzictwa niematerialnego kultury po meksykańsku – kilka słów o realizacji w Meksyku Konwencji UNESCO z 2003 roku” [Protection of intangible cultural heritage in a Mexican way - some words about a realization of UNESCO Convention from 2003, in Mexico], in: Niematerialne dziedzictwo kulturowe, K. Braun (ed.), Warszawa-Węgorzewo, ed. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, ISBN: 978-83-7901-013-4, pp. 441-447.
2012 (with J. Dubrawska-Stępniewska) “Wielki Tydzień na ziemi czarnej gliny” [The Holy Week in the land of the black clay], Uniwersytet Warszawski (ISSN 1640-2758) nr 4 (38), pp. 30-32.
Katarzyna Dębska

Graduate of the Faculty of Law and Administration at University of Warsaw. She is a student of the second year of her Master studies at the Institute of Sociology at University of Warsaw. She has collaborated with several NGOs: Centre KARTA, Polish Association of Antidiscrimination Law, Association of Creative Initiatives “ę”, and Institute for Law and Society. Scholarship holder of the German Academic Exchange Service (DAAD).

 

RESEARCH PROJECTS

2014 Work in research project “Communication in courts after the reform of Polish code of civil procedure” – participatory observation.
2013 Work in research project “From partnership to cooperation. New forms of collaboration”, conducted by University of Warsaw, Centre for Civil Initiatives, and Słupsk municipality. Conducting interviews and participatory observation, writing a research report.

PUBLICATIONS

2014 Arcimowicz, K., Wasiak-Radoszewski, A., Dębska, K. “Polski dyskurs publiczny dotyczący rodzin z wyboru w latach 2003 – 2013″ (“Polish Public Discourse on Families of Choice in 2003–2013″), Studia Socjologiczne 4/2014 (215).

 

Marta Abramowicz

Psychologist, an expert in the field of anti-discrimination, and the coordinator of two nation-wide surveys on the situation of the LGB people. Ph.D. candidate, her project is about the experiences of violence and discrimination among LGB communities. Currently, she works at the Laboratory of Sociological Fieldwork, Gdańsk University’ research centre. For nearly 10 years she was a co-leader of the Campaign Against Homophobia, the largest Polish LGBT organization. There, she has managed several dozen of anti-discrimination projects, incl. “Let Them See Us”, which is nowadays considered a ground-breaking campaign. She has been invited as an expert to present at many international conferences, including those of Council of Europe, ODIHR, or the Plenipotentiary of Equal Treatment, and the Ombudsmen for Equal Rights. She is also an author of many training programs, surveys and analyses in the field of anti-discrimination, education, age management, and gender mainstreaming.

Krzysztof Arcimowicz

Assistant Professor in the Department of Cultural Studies, University of Bialystok. He is an author of Obraz mężczyzny w polskich mediach (2003), Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach (2013), and numerous academic articles on masculinity and family in contemporary culture. He is also a co-editor of Wizerunki mężczyzn i kobiet w najnowszym filmie europejskim (2009). He taught courses in the area of men’s studies at the Institute of Applied Social Sciences, the University of Warsaw, and at the Warsaw School of Social Psychology.

 

Dr Robert Kulpa

Defended his Ph.D. at the Dept. of Psychosocial Studies, Birkbeck College, University of London, UK, and holds MA in Cultural Studies from the Jagiellonian University, Kraków, PL. His thesis was about national and homosexual discourses in the context of the ‘post-communist’ transformation in Poland. Between 2006 and 2013, he worked as the research assistant on the ‘Pre-View’ project at Brunel University London, and taught at the University College London, University of East Anglia, and Kingston University London. He is interested in trans-national sexual politics (esp. discourses of ‘other’ geography and temporality), and in the formation of the sexual and national identities. He is also invested in the concept of the ‘West/Europe’ and the ‘Other/Eastern Europe’. More information available at: http://robertkulpa.com, http://birkbeck.academia.edu/robertkulpa

Anna Strzałkowska

Psychologist and sociologist, she works as an Assistant Professor at the Institute of Philosophy, Sociology and Journalism, Faculty of Social Sciences, the University of Gdańsk, and the Institute of Social Sciences at Gdańsk University of Physical Education and Sport. For many years she also taught at the School of Management, and the School of Banking in Gdańsk. She is a Director of the Laboratory of Sociological Fieldwork, a Research Center of the University of Gdańsk, where she works since 2000. She coordinated several dozen of the research projects and is the author of numerous reports and analyses focusing on social problems, including family issues, morality and social inclusion. Currently, she is working on a book about religiosity of LGB people.
Since 2005 she has worked for ODITK Group, a leading consulting and management training company, and holds ICC, IPMA, and PMI certificates in coaching, training, and project management.

Dr Sylwia Urbańska

Sociologist, she received her Ph.D. at the Institute of Sociology, University of Warsaw, where she also graduated and currently works as an Assistant Professor. The focus of her expertise is on sociology and history of families, motherhood, migrations of women, and gender issues. An additional area of her academic specialization is the methodology of sociological research, especially qualitative research – narrative/biographical methods, global ethnography. In 2005-2010 she was conducting an ethnographical research both in Polish villages/small cities and in Belgium. She was analyzing experiences of transnational mothering in narrative biographical accounts of Polish women care workers in Brussels (1989-2009). Her doctoral project “Mothering in the process of social change in the contexts of global migrations od woman. The Polish case” has also received national recognition: PM Awards for the best doctoral thesis (2012); and the Ministry of Labour and Social Policy, Institute of Labour and Social Studies Award for the best doctoral thesis in the field of work and political sciences (2011).

GRANTS / RESEARCH PROJECTS

2012 “Discourses and institutional practices analysis towards work migration/mobility of Polish families (2004-2012)”. DSM Grant, Institute of Sociology, University of Warsaw.
2010-2012 Co-investigator on “The methods and the meaning. Understanding of questionnaire questions in survey researches – methodological project”. Funded by National Science Centre & Institute of Sociology, University of Warsaw, co-operation with Public Opinion Research Centre (CBOS).
2008-2010 “Mothering in the process of social change in the contexts of global migrations of women”, PhD Scholarship funded by the Ministry of Science and Higher Education, and Institute of Sociology, University of Warsaw.
2006-2008 Co-investigator on the “Job mobilities and family lives in Europe”. Funded by the EU 6th Framework Programme Priority – Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society (no. CIT5-CT-2005-028349, [www.jobmob-and-famlives.eu].

PUBLICATIONS

BOOKS

2013 Przemiany macierzyństwa w procesie globalnych migracji kobiet. (In preparation). Warszawa: Monografie FNP.
2010 Mozaiki Przestrzeni Transnarodowych. Teorie. Metody. Zjawiska, (eds.) S. Urbańska, Ł. Krzyżowski. Kraków: Nomos.

ARTICLES & BOOK CHAPTERS

2013 “Dwie Bruksele” (fot. Nick Hannes). In: Dialog-Pheniben, No 9. [link]
2012 “Mieszkańcy Polski” (with: A. Giza, M. Głowacka-Grajper). In: Współczesne społeczeństwo polskie, (eds.) A. Giza, M. Sikorska. Warszawa: Wyd. PWN.
2012 “Semantyka przemocy domowej w opiniach Polaków”. In: Metoda i znaczenie. Problematyka znaczenia w badaniach sondażowych. Opinie i diagnozy, (ed.) M. Grabowska. Warszawa: Instytut Socjologii UW oraz Centrum Badania Opinii Społecznej
2012 “Konstruowanie modelu obywatelstwa w dyskursach macierzyńskich w latach 70-tych PRL i na początku XXI wieku”. In: Pożegnanie z Matką Polką? Współczesne dyskursy i reprezentacje macierzyństwa, (eds.) R. Hryciuk, E. Korolczuk. Warszawa: Wyd. PWN.
2012 “Autoetnografia”. In: Słownik Socjologii Jakościowej, (ed.) K. Konecki, P. Chomczyński. Warszawa: Difin.
2011 “O niektórych barierach stawania się Europejką. Doświadczenie macierzyństwa na odległość w narracjach polskich, wieloletnich robotnic w Belgii”. In: Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie, (eds.) K. Kaźmierska, K. Waniek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
2010 “‘Cała Polska liczy eurosieroty’. Panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów”. in: Kultura i Społeczeństwo, Vol 56, No 3. [link].
2010 “Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki – analiza dyskursów poradnika „Twoje Dziecko” z 2003 i 1975 roku”. In: Kobiety – Feminizm – Demokracja. Antologia tekstów, (eds.) B. Budrowska. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN. [link]
2009 “Niepełne czy alternatywne? Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji”. In: Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, (eds.) K. Slany. Kraków: Wyd. UJ.
2009 “Matka na emigracji. Perspektywa transnarodowości jako propozycja badania ról rodzicielskich”. In: Studia migracyjne. Przegląd Polonijny, No 1. [link]
2009 Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, (eds.) J. Lofland et al. Warszawa: Scholar. [Translation: S. Urbańska (pp.18-88), M. Żychlińska (pp.89-172), A. Kordasiewicz (pp.173-321)].

 

 

 

Dr Katarzyna Władyka

Sociologist, feminist, expert in anti-discrimination. PhD holder in sociology, specializing in family studies. Since 2001, she has worked as the coordinator of the post-graduate Gender Studies at the Institute of Applied Social Sciences (ISNS), University of Warsaw. She has gained experience as an expert (e.g. in the projects „PI – innowacyjny model – Godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego” and „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym”), in self-government (district councillor for Ursynów 2006-2010), as a journalist (radio programmes on sexual minorities, Radio94), an educator (e.g. “Alternative Family Models”, Gender Studies at the ISNS), a trainer (e.g. workshops promoting equal relationships concentrated on sharing chores and parenting duties), and an organiser (e.g. at the Promotion Bureau of Ursynów District, organisation of cultural events such as “Ursynów Days”, “Equality Week” etc.).

Magdalena Kuśmierz

Sociologist, researcher, and evaluator, graduate of the Faculty of Sociology at the University of Warsaw and of the postgraduate course “Evaluation of Programmes Financed by the EU” at the Koźmiński University, PhD student at the School of Social Sciences, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences. She has participated in social, marketing, and, most recently, evaluative research for over 18 years. She has collaborated with research companies in Poland, as well as with academic and research institutions both in Poland and abroad (Institute of Applied Social Sciences UW, Koźmiński University in Warsaw, Amsterdam School for Social Science Research, Rutgers University, Institute of Family Business). She has worked both in the NGO sector and self-government administration. She is deeply distressed with the position of women and “femininity”. She conducts her own research in organisation supporting women’s enterprises and stimulates the activities of „Koła Gospodyń Miejskich” (www.kogosmiej.pl).

Marta Bierca

Graduate of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology (IEiAK) and Gender Studies at the Institute of Applied Social Sciences (ISNS) at the University of Warsaw, as well as of Social Research at Goldsmiths College, University of London. PhD student at the University of Social Sciences and Humanities, Warsaw (SWPS). Her PhD project is concerned with changes in the modern family, especially the new models of fatherhood in Poland. She works as consultant in qualitative research in the strategic research agency CPC (Corporate Profiles Consulting, member of the DDB group).

Agnieszka Król

PhD student at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University, current scholarship holder of the Society-Evironment-Technology programme. Former scholarship holder at the University College London. Researcher in projects concerning gender and disabilities (Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Moduł VI: Genderowy wymiar niepełnosprawności), discrimination and exclusion (e.g. Qualitative assessment of social inclusion in Małopolska, Mazowieckie and Podkarpackie (Polska): current status and good practices at the Centre for European Studies UJ); as well as oral history (e.g. Stacja kolejowa Krasne-Busk. Historie przesiedlonych kobiet). She is interested in qualitative and participatory methods in social studies. She has collaborated with numerous NGOs in local and international projects in anti-discriminatory education, activation through art, and social participation. She has collaborated in the organisation of LGBTQ projects such as Polska – Ukraina. Strategie, dobre praktyki i doświadczenia na polu aktywizmu LGBT, Różowe okulary PRL, or „Because Noone Told Me”. LGBT Stories. She lives and works in Cracow.

Justyna Struzik

Sociologist, researcher, member of the board of the Foundation “Przestrzeń Kobiet”. Coordinator of the research project „TRANSFAM – Doing Family in a Transnational Context” at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University. She works on her PhD project concerned with sexual policies of the Polish LGBT movement.

Kamil Łuczaj

Kamil Łuczaj graduated in philosophy and sociology, currently he is a PhD student at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University. His research interests include sociology of culture, minority groups, and history of social thought. A specialist in qualitative research, he has so far conducted research projects on gender identity of activists of political youth organisations, reception of TV series among the female inhabitants of rural areas, as well as on work in Polish creative industries. In 2013, he was awarded the Florian Znaniecki Prize for the best MA thesis in sociology.

 

 

Dolnośląskie:
Alena Shumchyk
Anna Smarzyńska

 

Kujawsko-Pomorskie:
Beata Bielska
Marta Kluszczyńska
Miłosz Ukleja

 

Lubelskie:
Piotr Skrzypczak
Iwona Serewa

 

Lubuskie
Katarzyna Bienias
Marta Bartosiak

 

Łódzkie:
Kinga Karp
Marta Olasik

 

Małopolskie:
Mieszko Hajkowski
Justyna Struzik

 

Mazowieckie:
Marta Bierca
Małgorzata Kot
Marta Piekarczyk
Agnieszka Sosińska
Miłosz Ukleja
Anna Zacharewicz

 

Opolskie:
Paweł Pawłusiów

 

Podkarpackie:
Marcin Rodzinka

 

Podlaskie:
Ernest Grecki
Anna Kulikowska

 

Pomorskie:
Ewa Okroy
Elżbieta Okroy
Ania Urbańczyk

 

Śląskie:
Grzegorz Cer
Piotr Lemieszko

 

Świętokrzyskie:
Barbara Biskup

 

Warmińsko-Mazurskie:
Agata Szerszeniewicz

 

Wielkopolskie:
Marcela Kościańczuk
Marta Kluszczyńska
Marta Piekarczyk
Agnieszka Sosińska

 

Zachodniopomorskie:
Karolina Demalczyńska
Daniel Michalski
Małgorzata Mrozik

 

 

- Anna Adamowicz
- Beata Bielska
- Małgorzata Charyton
- Weronika Chodacz
- Marta Kluczyńska
- Agnieszka Król
- Kamil Łuczaj
- Agata Maksimowska
- Justyna Orlikowska
- Justyna Orłowska
- Monika Sznel
- Justyna Anna Szymańska
- Joanna Zamorska