25-27.10.2013 KONFERENCJA “On the Crossroads: Methodology, theory and practice of LGBT and Queer Studies”

W dn. 25-27.10.2013 odbędzie się w Sankt Petersburgu (Rosja) konferencja “On the Crossroads: Methodology, theory and practice of LGBT and Queer Studies”, w trakcie której Aleksander Wasiak-Radoszewski wygłosi referat pt. “Проблематика новых моделей негеторесескуальных семей на примере первого в Польше комплексного исследовательского проекта «Семьи по выбору в Польше»” (“Problematyka nowych modeli rodzin nieheteroseksualnych na przykładzie projektu badawczego „Rodziny z wyboru” w Polsce”). Zapraszamy!

Więcej informacji: http://cisr.ru/en/events/queer-crossroads/