11-14.09.2013 będziemy na XV Zjeździe Socjologicznym w Szczecinie

Podczas XV Zjazdu Socjologicznego na Uniwersytecie Szczecińskim Joanna Mizielińska i Agata Stasińska poprowadzą panel „Nienormatywne praktyki rodzinne: nowoczesne przemiany i modele rodziny”. Ponadto Aleksander Wasiak-Radoszewski oraz Agata Stasińska wygłoszą referaty:

Aleksander Wasiak-Radoszewski „Rodziny z wyboru w Polsce”: założenia i problemy związane z badaniem wykluczonego modelu rodziny”

Agata Stasińska „Jak działa miłość? Miłość w praktykach relacyjnych i polityce ruchu LGBT/queer w Polsce”

Zapraszamy!

Więcej informacji: http://15zjazd.whus.pl