05-07.09.2013 odbędzie się European Geographies of Sexualities Conference z naszym udziałem

W dniu 5 września 2013 r. podczas konferencji European Geographies of Sexualities Conference na Uniwersytecie w Lizbonie przedstawicielki projektu – Joanna Mizielińska i Agata Stasińska poprowadzą panel tematyczny zatytułowany ‘Queer Kinship beyond the Western Gaze’ podczas którego wygłoszą także referat pt. “Reclaiming Love and Family: Queer Questions And Non-Western Answers”. Zapraszamy!

Więcej informacji: http://egsc2013.pt.to/